دبیرخانه جشنواره تئاتر تجربی مختص، از ۴۰ اثر راه یافته به مرحله دوم دعوت مینماید، حداکثر تا تاریخ ۱۲ بهمن ۹۹ نسبت به ارسال متریال تکمیلیِ ایده خود به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند.
این متریال که بسته به نظر و ترجیح هنرمندان، شامل عکس، ماکت، تری دی، چیدمان، اسکیس، ویدیو و….. خواهد بود، میتواند در دو بخش صورت بگیرد:
بخش اول: متریالی که صرفاً تشریح کننده طرح و ایده اولیه هستند و در مسابقه طرح و ایده شرکت داده میشوند.
بخش دوم: متریالی که تشریح کننده طرح و ایده اولیه در فضای های محیطیِ مد نظر جشنواره هستند، و ضمن شرکت در بخش مسابقه طرح و ایده ، در صورت کسب امتیاز لازم، برای اجرا در سال آینده، در همان فضاهای محیطی انتخاب خواهند شد.

 

آپلود آثار