نمایش به وقت خیرگی(سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر)

 


اجرای گروه موسیقی “یا” (سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر )

 


 

ویدیو اجرای گروه یا در جشنواره

تصاویر پشت صحنه اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر تجربی مختص

ویدیو اختتامیه جشنواره تئاتر تجربی مختص