«پوستر دومین جشنواره تئاتر تجربی مختص»
.

دومین جشنواره تئاتر تجربی مختص با تمرکز بر فضاهای اجراییِ خارج از سالن و اجراهای مکان‌محور از دوم لغایت هشتم بهمن ماه هزاروچهارصد به دبیری علی حجی توسط مؤسسه‌ی فرهنگی هنری مختص در شهر بندر گناوه برگزار خواهد شد.
.

اولین دوره‌ی این جشنواره با نام ایده‌هایی برای ارتکاب اجرا به بررسی ایده‌های اجرایی اختصاص داشت.
طراح پوستر : دانیال عرب زاده

 

گزارش تصویری دومین جشنواره تئاتر تجربی مختص