راهنمای ثبت نام در کارگاه ها:

 

۱-کلیک روی منوی کارگاه ها

۲-کلیک روی بخش مورد نظر از زیرمنوی کارگاه ها

۳-کلیک روی دکمه ی بیشتر موجود در زیر پوستر کارگاه موردنظر

۴-کلیک روی دکمه ی ثبت نام و تکمیل کردن فرم ثبت نام

۵-آپلود کامل مدارک

۶-کلیک روی دکمه ارسال