فراخوان مشارکت در اجرای -گرم کردن- با احسان شایان‌فرد

جشنواره تئاتر تجربی مختص در دومین دوره‌ی خود، میزبان اجرای...