برگزیدگان نخستین دوره جشنواره تئاتر تجربی «مختص» معرفی شدند.

 هیأت انتخاب نخستین دوره جشنواره تئاتر تجربی «مختص» متشکل از مهدی مشهور، حمید پورآذری و نرگس هاشم پور پس از بررسی آثار ارسالی، برگزیدگان بخش ایده هایی برای ارتکاب به اجرا را معرفی کردند.

برگزیدگان جشنواره به شرح ذیل هستند:

جایزه اول، دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی جشنواره تعلق می گیرد به محمد اوحدی حائری برای ایده اجرایی «فعل تابو»

جایزه دوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره تعلق می گیرد به البرز صادقی برای ایده اجرایی «؟»

جایزه سوم، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره تعلق می گیرد به باران زارع برای ایده اجرایی «در دل نامه»

لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره بدون اولویت تعلق می گیرد به امیرمحمد ابراهیمی و پویا کاظمی برای ایده اجرایی «بازنمایی» و وحید زبرجدی برای ایده اجرایی «پاندومی»

هیأت انتخاب، همچنین برای اجرا در سال دوم جشنواره یک اثر را به صورت قطعی و ۱۲ اثر را برای بررسی بیشتر به دبیرخانه جشنواره معرفی کرد.

«ارتکاب اجرای وارم آپ» به کارگردانی احسان شایان فرد به صورت قطعی انتخاب و مستقیما در سال دوم جشنواره اجرا خواهد شد.

نمایش های ذیل بدون اولویت جهت بررسی بیشتر به دبیرخانه جشنواره معرفی شدند:

۱- «منشا انواع» محمدرضا تهرانی فر

۲- «اورستیا» علیرضا خسروآبادی

۳- «فرسا» حامد راد

۴- «در دل نامه» باران زارع

۵- «پاندمی» وحید زبرجدی

۶- «بازنمایی در سه اجرا» امیرمحمد ابراهیمی و پویا کاظمی

۷- «فعل تابو» محمد اوحدی حائری

۸- «؟» البرز صادقی

۹- «خوردن و آشامیدن در زمان حال ساده» نازنین صنعت کار

۱۰- «ایدئوگرام» نگین ضیایی

۲ اثر زیر برای حضور در بخش رویداد اجرا معرفی شدند:

۱- ویدیوآرت «ممارست» رها امامی

۲- «اکسیون بندانداز» سرمد بختیاری نیا

حضور هیچ کدام از این ۱۲ اثر در سال دوم جشنواره قطعی نبوده و نحوه بررسی و انتخاب آثار برتر جهت اجرا در سال دوم جشنواره از سوی دبیرخانه اعلام خواهد شد. جشنواره تئاتر تجربی «مختص» به دبیری علی حجی در بندر گناوه برگزار شد.