در حال بارگذاری  ...

متولد  ۱۳۷۴ در شیراز
دیپلم ریاضی
و رشته دانشگاهی عکاسی
.

.

.

عضو انجمن عکاسان بوشهر
عضو انجمن عکاسان ایران ۱۳۹۷
هسته مرکزی و هئیت مدیره انجمن عکاسان گناوه
نمایشگاه عکس انفرادی با اسم صفر درجه کلوین در سال ۹۸_ بندر گناوه
نمایشگاه گروهی عکس ایران زمین ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی عکس انجمن عکاسان گناوه
سال های ۹۴ و ۹۵ و ۹۸
نمایشگاه عکس گروهی چهل وچند نگاه. گالری موتور خونه شیراز ۱۳۹۸
حضور در نمایگشاه عکس و برگزیده جشنواره فاین آرت رومانی ۲۰۱۹
مدال طلای فیاپ از جشنواره عکس خیام ۲۰۱۷
نفر اول جشنواره نگاه خلاق _ شیراز ۱۳۹۶
نفر اول جشنواره عکس ملی خنج
نفر اول جشنواره عکس دریا ۱۳۹۵
نفر اول جشنواره عکس خلیج فارس _رشت ۱۳۹۵
برگزیده وحضور درنمایشگاه عکس سینمای جوان _اروند ۹۶
برگزیده جشنواره و حضور در نمایشگاه عکس امید _شیراز ۹۷
برگزیده جشنواره وحضور در نمایشگاه عکس سینمای جوان _ شیراز ۹۸
عکاس رسمی جشنواره تئاتر کوتاه استانی _بوشهر از سال ۹۴
فینایست جشنواره عکس hipa
جزو ۱۰۰ عکس و ۱۰۰ برتر شاخه مفهومی از جشنواره ۳۵awards روسیه
و چاپ یک اثر در کاتالوگ جشنواره ۳۵awards 2019
۱۰۰ عکس برتر از جشنواره ۳۵awards روسیه و چاپ اثر در کتاب جشنواره ۲۰۲۰
انتخاب و قرار گیری عکس در شماره های ۱۰۲ و ۱۰۳ مجله f_stop
دبیر نخستین سوگواره ملی گناوه